Tisk

Proč studovat u nás

 

                         

 

15 let tradice

     


 


Ústav práva a právní vědy, o.p.s. vznikl v roce 2003 a profesní programy MBA začal poskytovat v roce 2005. V segmentu poskytovatelů profesních vzdělávacích služeb tedy působíme již 15 let. Jsme renomovanou vzdělávací institucí s širokou nabídkou studijních programů MBA, LL.M., BBA, DBA, MPA a nyní nově i MSc. Naše dlouholetá tradice tkví v profesionálním přístupu a ve snaze neustále vyvíjet nové učební postupy, přizpůsobené časově vytíženým manažerům, kteří tvoří největší část naší studentské obce. V konkurenci ostatních MBA škol jsme tedy jednoznačně jednou z nejstarších a nejtradičnějších MBA-školou v České republice. V současnosti vzniká mnoho škol, které nabízejí studia MBA, ale cenou a kvalitou budí určité rozpaky.  My jsme v tomto smyslu prověřeni 15 letou historií naší činnosti a naše programy 13 lety jejich úspěšného uskutečňování a spokojeností našich absolventů.  


     


98% našich studentů nás doporučuje

Je nám ctí, že naši absolventi často o studiu u nás hovoří se svými přáteli a kolegy a že studium u nás doporučují dalším zájemcům. Nejvíce zájemců o profesní programy MBA a LL.M. začíná studovat na základě osobního doporučení našich absolventů nebo studentů. V letech 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 jsme opakovaně získali prestižní tuzemský certifikát kvality s brandem Kvalitní firma, který je jedinečný v tom, že jej sestavují sami klienti analyzované společnosti. Bereme toto ocenění, kterého se nám od našich absolventů dostává, velice vážně a jsme hrdí na to, že naši absolventi hodnotí naši školu na výbornou (podrobně o projektu Kvalitní firma viz dále).

Máme špičkové lektory  

Každá instituce je taková, jaké má lektory. Naši lektoři mají praxi na prestižních univerzitách, řada z nich působí v privátní sféře a mnoho z nich má mezinárodní zkušenosti. Naši lektoři jsou flexibilní a v případě Vašeho zájmu s nimi lze vstupovat do úzkého kontaktu a konzultovat individuálně všechny otázky Vašeho studia. Důraz klademe na to, aby výuka u nás byla praktická a neskládala se z namemorovaných definic, ale z praktických příkladů, které využijete ve své práci. Z tohoto důvodu jsou všichni naši lektoři sami odborníky a praktiky, kteří buď řídí svoje vlastní firmy, nebo působí v praxi jako manažeři či poradci několik let a mají bohaté zkušenosti, které mohou Vám, svým studentům, předávat dál. Přijďte se o tom přesvědčit. Náš lektorský tým si můžete prohlédnout zde.

     

 

Tematická setkání z jiných oborů

Mezi další výhody studia u nás patří například možnost navštěvovat semináře z jiných oborů, než z oboru Vámi studovaného. Máte tak možnost zdarma navštěvovat tematická setkání s  renomovanými přednášejícími, za které byste jinak utratili mnoho tisíc korun. Protože téměř každý obor studia zahrnuje možnost dvou povinně volitelných předmětů, může Vám návštěva tematického setkání pomoci vybrat si k sepsání seminární práce takový povinně volitelný předmět, který Vám nejlépe vyhovuje a který Vás nejvíce baví. Vždyť jedině v případě, kdy je zpracování určitého tématu pro studenta zábavné a zajímavé, se dosahuje nejlepších výsledků.

     

 

Semináře pro odbornou veřejnost

Dále máte během studia možnost navštívit zdarma 5 našich seminářů pořádaných naší školou pro odbornou veřejnost, z oblasti práva či dovednostních disciplín. Semináře jsou zaměřeny na otázky nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních korporacích, a jsou určeny i pro neprávníky. Naši lektoři Vám vyloží základní změny českého soukromého práva, od smluvních ujednání až po základní povinnosti členů statutárních orgánů atd. Podobně zajímavé jsou semináře z oblasti pracovního práva, které uvítá každý, kdo tak či onak (ať již jako zaměstnavatel, nebo jako zaměstnanec) přichází při své práci do kontaktu s pracovněprávní problematikou. Semináře z oblasti práva jsou vhodně doplněny semináři z oblasti managementu a marketingu. Aktuální nabídka zde

     

 

Studijní opory

Protože v rámci studia musíte ke každému modulu vypracovávat seminární práce, je potřeba čerpat ze studijních opor, zejména sylabů a dalších studijních materiálů (např. PPT-prezentace), které najdete ve studentské sekci a můžete je volně využívat. Literaturu ke studiu Vám rádi zapůjčíme v naší knihovně, a to zdarma. Navíc postupně vydáváme v našem nakladatelství (Edice právo a management) jednotlivé tituly studijních opor, jejichž autory jsou naši lektoři. Inspiračním zdrojem pro studenty jsou tak přímo publikace lektorů, kteří je vyučují, což je další benefit, který nás odlišuje od jiných MBA- škol. 


 

          

Naše publikace

Jako právní a manažerská škola máme svoje vlastní nakladatelství a vydavatelství, s názvem „Edice Právo a management“, v němž vychází prestižní knižní tituly našich lektorů. Tyto tituly si můžete v knižní podobně zakoupit nebo objednat v síti českých knihkupectví s právní a manažerskou literaturou, nebo přímo u nás. Pro studenty profesních vzdělávacích programů MBA, BBA, LL.M., DBA, MPA a MSc. jsou vybrané publikace zdarma a studenti je obdrží při zápisu ke studiu, jiné z těchto publikací jsou studentům poskytovány se slevou 30% z ceny každé publikace. Více informací naleznete zde

 

                       
 

          

                             

Délka studia záleží na Vás

Studium MBA je v západoevropských zemích zpravidla jedno až dvouleté. Na naší škole je výuka smluvně ošetřena v délce trvání 12-24 měsíců. Každý ze studentů má tak možnost vlastní volbou určovat délku studia s přihlédnutím ke svým aktuálním časovým, pracovním a rodinným možnostem. Studium je rozvrženo do 3 semestrů a jeho standardní délka činí 12-14 měsíců. Na žádost studenta je však možné přerušení studia až na dobu 6 měsíců a ve výjimečných případech až na dobu 12 měsíců. Naopak studenti, kteří jsou aktivní a rychle splní všechny studijní podmínky, mohou studium ukončit již do jednoho roku. Záleží jen na Vás, jaký rytmus studia si zvolíte.

 

 

 

          

Akreditace, partnerství a členství

Naše škola je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES) a studenti tak mají vedle příslušného titulu MBA, LL.M. apod. možnost získat certifikát IES. Certifikát umožní svému držiteli lépe se prosadit na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce a zaměstnavatelům poskytne kvalitní informace, které nejsou obsahem klasického vysvědčení nebo jiného osvědčení. Navíc jsme akreditováni u International Association for Distance Learning (IADL), ta je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akreditačních společností v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality. Jsme dále držiteli švýcarské certifikace SGS, jedné z nejprestižnějších profesních certifikačních autorit. Jsme dále držiteli certifikátu Kvalitní firma. Značka je udělována na základě skutečných referencí až od 100% zákazníků za poslední rok fungování firmy. Absolventi naši instituci ohodnotili ratingem A+. Jsme partnery a členy dalších významných institucí a komor, máme bohaté informační zázemí, díky němuž rychle reagujeme na nejmodernější světové trendy. Více informací naleznete zde

 

       

 

Distanční forma studia

Řada studentů zastává ve svých profesích či v zaměstnání pozice, které vyžadují velkou flexibilitu, a je časově značně vytížena. Volného času mají někteří naši studenti poskrovnu a je nemálo těch, co jej využívají ke starostlivé výchově svých dětí, nebo mají řadu jiných pracovních či rodinných závazků, které jim vždy nedovolí účastnit se aktivně každého tematického setkání s našimi lektory. Oprávněně si kladou otázku: „Jak do toho všeho ještě zakomponovat MBA studium?“ Řešením je distanční forma studia, jež je vstřícná k pracovním a rodinným povinnostem studujícího a nenarušuje jeho běžný pracovní rytmus. Pokud chcete, můžete preferovat samostudium v pohodlí Vašeho domova a postupové seminární práce odevzdávat a komunikaci s lektorem vést na dálku přes e-mail apod. Tematická setkání s lektory jsou totiž nepovinná a účast na nich je Vaším právem, nikoliv Vaší povinností. Záleží tedy opět pouze na Vás, zda se jich zúčastníte či nikoliv.

 

                   

 

Studium česky i slovensky

Dalším podstatným kritériem studia je jazyk. MBA studia byla do České republiky původně importována ze zahraničních univerzit a v 90. letech byla jejich výuka vedena pouze v anglickém jazyce. To znemožňovalo přístup k MBA-studiím značné části manažerů, jejichž znalosti anglického jazyka jsou pod úrovní odborné terminologie. Ne všichni totiž disponují schopností plynně hovořit v cizím jazyce, což je pro některé zájemce velký handicap. Naše škola byla jednou z prvních, která se postavila tomuto trendu a nechala si své programy akreditovat pro výuku v českém jazyce. Kvalitní studium profesních programů MBA a LL.M. je tedy možné na naší škole absolvovat v češtině a v případě slovenských zájemců lze seminární práce odevzdávat ve slovenčině. Těm, kdo umí anglicky, nabízíme možnost absolvování dvou studijních programů v anglickém jazyce. 

 

Skvělé uplatnění absolventů.

 

 

Absolventi školy nacházejí uplatnění v prestižních tuzemských firmách typu ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna, Oracle, mnoha privátních společnostech či veřejnoprávních institucích. Jejich profesní schopnosti a nové poznatky ze studia se v praxi velmi rychle zúročují. Naši studenti se k nám vrací a studují u nás i další obory, nabyté znalosti pak úspěšně zúročují ve svém profesním růstu. Pozitivní reference našich studentů jsou pro nás důkazem toho, že je studium na naší škole obohatilo a mělo ten nejlepší vliv na jejich profesní růst. O tom svědčí i analytická studie prestižní certifikační autority APC, s názvem Kvalitní firma, ve které nás naši studenti, resp. absolventi opakovaně hodnotí na výbornou. Více zde.


 

 

Studium z pohodlí domova

Jak již bylo řečeno shora, v každém programu pořádáme ke každému předmětu tematická setkání studentů s lektory. Studenti si je díky kvalitě lektorů pochvalují a berou je při studiu jako vodítko k lepším výsledkům a konzultaci svých názorů a projektů. Protože však respektujeme časovou zaneprázdněnost našich studentů, nejsou tematická setkání povinná a celé studium lze absolvovat i z pohodlí domova odkudkoliv. Studium u nás je tedy přizpůsobeno na míru i pro časově vytížené.

 

                                                      

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 13. 6. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X