Tisk

MBA Psychologie managementu

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

MBA Psychologie managementu

V programu Master of Business Administration ve specializaci MBA Psychologie managementu nabízíme zájemcům o tento program možnost získat od našich lektorů praktické informace a načerpat od nich zkušenosti z praxe, se zacílením na využití psychologických postupů v manažerské praxi. Program zaujme zejména ty manažery nebo zájemce o studium, kteří u manažerské posty usilují a chtěli by je do budoucna zastávat, které zajímá využití psychologie v interních procesech organizace a je zaměřen velice prakticky. Po dokončení studia by se měl absolvent orientovat ve struktuře pracovních pozic dané organizace, účelně regulovat svoje emoce a vnitřní procesy pro dobro firmy, rozpoznat a účinně se chránit před rizikovými faktory manažerské pozice a také porozumět průběhu konfliktu a účinně jej vyřešit.

 

Informace o studiu v PDF

 

Libor Friedel - Garant programu MBA Strategický management

Výhody studia MBA Psychologie managementu

 • Cena již od 98.000 Kč bez DPH
 • Zkušení lektoři z praxe
 • Získáte diplom MBA a mezinárodní certifikát IES
 • Délka studia pouze 12-14 měsíců, možnost studia distančně 
 • Další výhody studia zde

Cena 98.000 Kč platí pouze do 27. 4. 2018!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 98.000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 98.000 Kč
31. 5. 2018 98.000 Kč
30. 10. 2016 98.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Všechny reference

Reference ke studiu MBA Psychologie managementu

Mgr. Jiří Štěpánek, MBA
Škoda Auto, a.s.
Koordinátor
absolvent programu MBA Leadership

Pozitivně hodnotím možnost účasti na seminářích, které nebyly bezprostředně spjaty se zvoleným studijním programem, nicméně nabízely zajímavou možnost nahlédnout i do problematiky ostatních oborů. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout zázemí institutu v podobě studijního oddělení, které po organizační stránce připravuje studentům velmi komfortní podmínky pro studium.

 

Komu je tento program určen?

Program MBA Psychologie managementu je vhodný zejména pro manažery, řídící pracovníky, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří apelují na vůdcovské pozice či se v nich chtějí dale zdokonalovat.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

O studiu MBA Psychologie managementu

Oproti klasické koncepci studia je na naší instituci výuka intenzivní, proto se studuje pouze 12-14 měsíců. V průběhu studia absolvuje student celkem 11 předmětů. Studium je rozloženo na 2 semestry po pěti předmětech (ve třetím semestru je pouze předmět Metodologie psaní, kterým se student připravuje na sepis závěrečné disertační práce). U vybraných předmětů se v rámci semestru konají vždy 2-4 tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut, účast na nich však není povinná. Student se na plnění studijních povinností připravuje absolvováním tematických setkání, konzultacemi s lektorem a samostudiem na základě podkladů dostupných v on-line studentské sekci (každý student obdrží přístupové heslo). Základní studijní povinností studenta je vyhotovit z každého předmětu seminární práci, tato práce je poté klasifikována lektorem a připojeno je též slovní hodnocení lektora. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

Studujte předměty i mimo Váš obor

Během studia pořádáme každý víkend tematická setkání s lektory (TS), a to ze všech předmětů, je-li na TS přihlášen alespoň jeden student. Díky tomu máte možnost během studia u nás navštívit libovolné množství TS. Účast na jakémkoliv TS je pro studenty samozřejmě bezplatná a je v rámci studia zdarma. Termíny všech TS jsou Vám zasílány dopředu e-mailem. Pokud si tedy chcete ze studia odnést opravdu maximum,  je možnost navštěvovat libovolný počet tematických setkání ideální důvod, proč začít studovat právě u nás. 

 

Základní předměty programu:

Povinně volitelný předmět*
Statutární orgány a zástupci obchodních korporací JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Smluvní právo JUDr. Petr Toman, LL.M.
Korporátní právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Pracovní právo JUDr. Ladislav Jouza
Mezinárodní obchodní právo JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Hospodářské trestné činy JUDr. Michal Sýkora
Time management Bc. Jan Brodský, Dis.
Firemní kultura a identita doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Ekonomické teorie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Finanční řízení podniku Ing. Pavel Marinič , Ph.D. MBA
Manažerské finance JUDr. Martin Landa
Management změn Ing. Libor Friedel, MBA
Komunikační strategie a mediální plánování Vít Baloušek
Tradiční vs Moderní Public Relations Karel Křivan
Tvorba PR strategie a její vyhodnocení Vít Baloušek
Sociální sítě a content marketing Vít Baloušek
Strategický marketing Ing. David Šimák
Aplikace PR v praxi Vít Baloušek
Pojištění jako specifické odvětví ekonomiky Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Právo a pojištění JUDr. Jan Ježdík
Risk Management PhDr. Jana Krausová, MBA
Personální strategie a organizace doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Řízení výkonu Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Řízení personálních nákladů doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Insolvenční právo JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Exekuční právo JUDr. Erik Smola
Daňová optimalizace Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA
Úvod do účetnictví JUDr. Martin Landa
Manažerské účetnictví Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Základy soukromého práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Základy veřejného práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Organizace veřejné správy doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
E_Goverment Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
Obecná část správního práva doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Právo územně samosprávných celků doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Řádná správa podniku JUDr. Zdeňka Beranová
Správní soudnictví JUDr. Josef Bandžak, Ph.D.
Marketing managent a branding Ing. David Šimák
Argumentace navrženého řešení zákazníkovi Mgr. Patrik Spannbauer
Péče o zákazníka a práce s referencemi Mgr. Patrik Spannbauer
Strategické techniky a analýzy Ing. Libor Friedel, MBA
Tvorba podnikové vize Ing. Libor Friedel, MBA
Projektový management Ing. Jana Češpivová
Finanční analýza JUDr. Martin Landa
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Mgr. Michaela Burdková
Financování školy Ing. Petra Schwarzová
Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Evropské právo prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Dějiny a současnost diplomacie PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Evropská veřejná správa PaedDr. Václav Netolický
Péče o dokumenty, archivní a spisová služba Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.
Lidská práva a svbody v EU prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Mezinárodní vztahy PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Současné problémy světové ekonomicky Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Mezinárodní obchod Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
Medicínké právo Mgr. Jiří Matějček
Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví Mgr. Réné Šifta
Farmaceutické právo JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.
Úvod do práva veřejných zakázek Mgr. Luboš Fojtík
Management lidských zdrojů doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Leadership v organizaci doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Strategický Management Ing. Libor Friedel, MBA
Evropské ústavní systémy PaedDr. Václav Netolický
Kvalita péče ve zdravotnictví Ing. Milan Bednařík, CSc.
Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici Mgr. Réné Šifta
Mediace v občanských a obchodních věcech JUDr. Daniela Kovářová
Jak se stát profesionálním mediátorem JUDr. Daniela Kovářová
Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Strategie výběru nových spolupracovníků Mgr. Patrik Spannbauer
Společné atributy výkonných obchodníků Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Právní vztahy k nemovitostem JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Realitní trh a obchodování s nemovitostmi Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA
Trestní odpovědnost právnických osob, obchodních korporací a obcí a krajů JUDr. Petr Toman, LL.M.
Rozhodčí řízení v judikatuře soudů JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Rozhodčí řízení v tuzemsku JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Správní řízení v praxi ředitele Mgr. Michaela Burdková
Společné vzdělávání Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc.
Tiskový mluvčí Ing. Martin Švehla
Správa nemovitostí Ing. Pavel Sehnal

 

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

Přihláška ke studiu MBA Psychologie managementu – zvýhodněná cena pouze do 31. 5. 2018

STUDIUM NA SPLÁTKY

109.000 Kč
bez DPH

 • 4 splátky
 • Možnost
  financování
PŘIHLÁSIT

NYNÍ AKCE

98.000 Kč
bez DPH

 • 1 splátka
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT

STUDIUM VE DVOU

84.000 Kč
bez DPH

 • 2 splátky
 • BONUS
  Literatura zdarma
PŘIHLÁSIT
Cena 98.000 Kč platí pouze do 27. 4. 2018!
Podívejte se na ceny studia v následujících měsících:
datum cena
30. 06. 2016 98.000 Kč
31. 07. 2016 86 000 Kč
31. 08. 2016 98.000 Kč
31. 5. 2018 98.000 Kč
30. 10. 2016 98.000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Podmínky přijetí

Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA. Z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici.

Podmínky získání slevy

Slevu ze studia získáte, pokud do 31. 5. 2018 uhradíte cenu za studium jednorázovou platbou. Pokud chcete studovat ve splátkách, činí cena studia 109.000 Kč bez DPH. Možno dohodnout až 4 splátky za studium. Více informací najdete v odkazech Poplatky za studium Financování studia .
Součástí akce je i akce Studium ve dvou. Celková cena za STUDIUM VE DVOU na jednoho studenta činí dokonce 98.000 Kč bez DPH, což je za studium, které není pouze online, ale kde se osobně setkáváte s „živými“ lektory, na českém i zahraničním trhu nejlepší cena. Podmínkou je uhradit studium maximálně ve 2 splátkách.

O studiu  
Studijní předměty  
Cena studia, přihláška

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 13. 6. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X