Tisk

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Lektorský tým Ústavu práva a právní vědy je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Díky jejich pomoci jsou studenti schopni efektivně aplikovat teoretické znalosti do praxe. Výuka lektorů je založená na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích. Výsledkem a přidanou hodnotou tohoto způsobu výuky jsou cenné návody, rady i postupy pro zkvalitnění nejrůznějších firemních procesů či komunikace využitelné v každodenní profesní praxi.

V současné době u nás působí více než 50 špičkových lektorů ze státní i soukromé sféry. Disponují praxí na prestižních vysokých školách, působí v privátní sféře a někteří mají také bohaté mezinárodní zkušenosti. Řada z nich jsou respektovaní odborníci z velkých tuzemských i nadnárodních společností jako např. z GE Money, Bosch a Siemens, Generali nebo Česká pojišťovna.

Profesně vzdělávací programy na Ústavu práva a právní vědy nabízí účastníkům rozšíření jejich manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Programy jsou určeny nejen pro podnikatele, zaměstnance státní správy či členy středního a vyššího managementu, ale pro všechny, kteří mají zájem o zdokonalení svých dosud nabytých znalostí a poznatků z oboru a jejich rozšíření především na poli praktického využití.

 Díky specificky kombinované formě studia si mohou uchazeči přizpůsobit výuku aktuálním časovým možnostem.  Vzdělávací programy jsou tak plně nastavené pro absolvování při zaměstnání a umožňují nově získané poznatky a informace aplikovat do vlastního pracovního prostředí každého studenta. Podstatnou stránkou je i možnost uchazečů obohacovat výuku návrhem vlastních témat a konzultovat jejich firemní záležitosti a problémy přímo na hodinách s lektory. Tímto pak dochází k naplnění hlavní vize Ústavu práva a právní vědy, tedy k efektivnímu zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života.

 

Jméno lektora Jméno lektora

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
S Ústavem práva spolupracuje od roku 2011, je garantem programů Leadership a Management lidských zdrojů, předsedou správní rady EBS a autorem několika skript pro posluchače.

Ing. Luděk Tesař
Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE v programech MBA.

JUDr. Jan Ježdík
Poradenství v oblasti managementu a řízení, bývalý člen představenstva České pojišťovny. Vyučuje ekonomické kurzy.

Dagmar Hladíková, MBA, MSc.
Ředitelka oddělení makléřských obchodů v regionech v pojišťovně Generali. Vyučuje ekonomické kurzy.

Bc. Jan Brodský, DiS.
Absolvent Metropolitní univerzity Praha a Vyšší odborné školy veřejnoprávní.

JUDr. Michal Sýkora

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Vedoucím Katedry manažerského účetnictví na VŠE Praha. Předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních.

Ing. Libor Friedel, MBA
S ÚPPV spolupracuje od roku 2012. Vyučuje v předmětech Strategický management, Strategické techniky a analýzy, Tvorba podnikové vize, Management změn, Project Management (anglicky) a Innovation Management (anglicky).

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Ředitel naší instituce. Advokát i autor mnoha odborných publikací a knih. Vyučuje právní disciplíny.

JUDr. Petr Toman, LL.M.
Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE.

 

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.
S Ústavem práva a právní vědy, o.p.s.  spolupracuje od roku 2013 jako vedoucí programu MPA a zároveň jako lektorka modulů eGovernment a Spisová služba.

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
Od roku 2012 působí jako lektor na Ústavu práva  a právní vědy. V současnosti je  členem správní rady a předsedou vědecké rady na European Business School (EBS).

Mgr. Jana Wiesner
Absolvovala studium psychologie na FF UK Praha, dále terapeutický výcvik Gestalt  Therapy.Je držitelkou certifikátů v rámci postgraduálního vzdělávání.

Ing. Jan Řezníček
Ředitel likvidace pojistných událostí neživotního pojištění. Vyučuje ekonomické kurzy.

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc. 
Pedagog, vedoucí vědeckých projektů, přední odborník na diagnostiku.

Na ÚPPV a EBS vyučuje Mezinárodní obchod a Současné problémy světové ekonomiky.
 

Doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Pracuje na katedře personalistiky VŠE Praha. Vyučuje human relations kurzy.

Mgr. Jiří Fritsch, QRM, MBA
Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu Real Estate.

PhDr. Jana Krausová , MBA
Od roku 2011 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje moduly v programu MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví a MBA Commercial Law

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Ve své vědecké a pedagogické činnosti se primárně zabývá problematikou řešení sporů v mezinárodním ekon. právu...

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA
Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.  

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
Působí jako soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem – obchodní úsek (obchodní korporace, ...

PhDr. Marie Hamplová, Ph.D.
Působila na Ministerstvu zdravotnictví jako ředitelka odboru vzdělávání a vědy. Vyučuje Mezinárodní vztahy a diplomacii.

Doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
Pracoval jako vedoucí právník podnikového ředitelství, od roku 1990 jako vysokoškolský učitel.

PaedDr. Václav Netolický
Byl členem orgánů euroregionu a konzultantem poslankyně Evropského parlamentu pro strukturální fondy.

JUDr. Erik Smola
Od roku 2006 je zaměstnancem soudního exekutora, nejprve na pozici exekutorského koncipienta, od roku 2010 exekutorským kandidátem a zástupcem soudního exekutora.

JUDr. Daniela Kovářová

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.

JUDr. Josef Bandžak, Ph.D.
Specializuje se na správní právo, správní soudnictví a bezpečnostní právní problematiku, kterou jako lektor vyučuje na Policejní akademii v Praze.

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc. 
Již od roku 2013 je garantem programu MBA pro ředitele škol a školských zařízení, pořádaného Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. 

Mgr. Michaela Burdková
Po pedagogické praxi ve středních školách, kde se zabývala mj. projektovou činností, pracuje až do...

JUDr. Jakub Král Ph.D.
Od roku 2014 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci programu MBA Management ve zdravotnictví.

JUDr. Ladislav Jouza

Advokát a rozhodce pracovních sporů. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů,...

Mgr. Soňa Uhrová
Lektorka a trenérka komunikačních dovedností. Jako Business Coach se věnuje řízení teamů, osobnímu růstu a motivaci zaměstnanců.

JUDr. Martin Landa
Od roku 2013 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.

doc. MUDr. Ján Lešťák, CSc, MSc., MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG
Odborný asistent FBMI ČVUT a LF UK, zabývající se hlavně klinickou oftalmologií.
Vyučuje Kvalitu péče ve zdravotnictví.

Mgr. Patrik Spannbauer
V oblasti obchodu  se profesionálně pohybuje od roku 2007, původně jako manažer a mentor v pojišťovně AVIVA...

Ing. Petra Schwarzová
Ve školství působí od roku 1993. Ve vedoucí funkci pracuje již více jak 10 let. Od roku 2013 je ředitelkou gymnázia.

Mgr. René Šifta
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006, se v praxi specializuje na medicínské a zdravotnické právo v advokátní praxi Mgr. Jiřího Zbořila...

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
Od roku 2013 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.

Ing. Jana Češpivová
Jako aktivní projektový a krizový manažer se pohybuje ve světě projektů již více než 11 let. Současně aktivně školí a vede workshopy na různá témata...

Ing. David Šimák
je poradcem v oblasti komunikace a řízení značek. Několik let byl nezávislým konzultantem...

Mgr. Luboš Fojtík
je advokátem spolupracujícím s přední českou advokátní kanceláří Konečná & Zacha, kde v pozici vedoucího advokáta odpovídá ..

Vít Baloušek
Od roku 2015 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje jako garant moduly v programu MBA Public Relations a Marketing.

 Mgr. Jiří Matějček

Od roku 2014 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul v programu MBA Medicínské právo.

PhDr. Mgr. et Bc. Jakub Kamitz, MBA
Ve školství se dlouhodobě věnuje poradenství a výuce, publikoval na daná témata v denním tisku, působil v různých řídících pozicích ...

JUDr.PhDr. Zdeňka Beranová
Ve své dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní - ex offo, bytové a pracovní právo ...

Karel Křivan
PR poradce, komunikační stratég a publicista. Je expertem v oblasti osobního PR, strategie značek a mediální komunikace ....

Ivona Homolková

Od roku 2016 působí jako lektor ÚPPV a EBS. Předmět Koučink pro manažery vyučuje v programech MBA, LLM.

Ing. Pavel Sehnal
V současné době je majitelem a jednatelem společnosti poskytující služby v oblasti čerpání strukturálních fondů evropské unie AG Grant.cz.

Ing Milan Bednařík, CSc.
Od roku 2015 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje v programu MBA modul Kvalita a péče ve zdravotnictví.

Ing. Martin Švehla
Působil v letech 1975 - 1990 jako ekonomický redaktor zpravodajství Čs. televize...

Mgr. Jan Kust
V současné době pracuje v Odboru podpory legislativy VZP ČR a spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. a European Businness School jako lektor Angloamerického právního systému a Základů práv EU.

JUDr. Josef Bandžak, Ph.D.
Specializuje se na správní právo, správní soudnictví a bezpečnostní právní problematiku, kterou jako lektor vyučuje na Policejní akademii v Praze.

 

 

ÚSTAV PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY POSKYTUJE NEJVĚTŠÍ NABÍDKU MANAŽERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ. Více informací

 
Přihlaste se a získejte studium prestižních manažerských programů MBA, LL.M., MPA a MSc. za cenu 98.000 Kč. Platí pouze při úhradě studia do 31. 5. 2018. Jako bonus získáte 5 seminářů zdarma!


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Dni otevřených dveří Vás budou očekávat lidé z vedení školy, jakož i lektoři, kteří Vám zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se studia MBA, BBA, LL.M., MPA, MSc. a DBA programů. Dozvíte se informace o průběhu studia, jak si správně zvolit studijní program, kdy se konají tematická setkání, jaké jsou podmínky přijetí ke studiu atd. Kromě malého občerstvení pro Vás budou připraveny materiály obsahující informace o studiu.


Nejbližší termín Dne otevřených dveří: 13. 6. 2018. Více informací zde

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte nás na bezplatné Zelené lince 800 208 008 nebo na tel.: +420 608 579 570, případně na e-mailové adrese cps@ustavprava.cz, kde si můžete sjednat osobní návštěvu.
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

 

Ing. Tereza Marková, DiS.
výkonná ředitelka
 
markova@ustavprava.eu
Tel.: 224 247 011
Zelená linka : 800 208 008

 

 

Proč studovat u násJak studium probíháPodmínky přijetí Lektorský týmPoplatky za studium

                      

 

 

800 208 008
ZAVOLEJTE NÁM
envelop
ZEPTEJTE SE
Odeslat
mobile
OZVEME SE
Odeslat
brochure
CHCI BROŽURU
Odeslat
Dotazy ke studiu Vám zodpovíme:
Po – Pá od 9 – 17hod.
Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Zelená linka.: 800 208 008
Mobil: 608 579 570
Telefon: 224 247 011

cps@ustavprava.eu

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a budeme Vás informovat o novinkách, které jsme pro Vás připravili. 


 

 

Volejte zdarma

Zavolejte nám zdarma, rádi zodpovíme Vaše dotazy na MBA studia. Po-Pá od 9-17 hodin.

800 208 008
X
X