Dokazování finančního úřadu ve věci fiktivních faktur od společnosti J. a.s. a úvahy o náležitosti daňového dokladu

Společnost J. a.s. je na českém trhu docela známý megadodavatel cigaret, tabákových výrobků včetně elektronických cigaret. Funguje na principu rozvozu zboží přímo do obchodů odběratelů, a to buď na základě telefonické, emailové objednávky nebo tzv. online objednávky na jejím portálu. Společnost má velmi dynamickou strategii. Dennodenně rozváží zboží po celé republice a navíc nabízejí zboží […]

Když dlouhý proslov zachraňuje život

Můj květnový příspěvek na blog Ústavu bude, přiznávám, trochu od věci. Rád bych v něm totiž udělal paralelu k mým příspěvkům publikovaným zhruba před rokem, kdy jsme se věnovali procesu impeachmentu nejvyšších ústavních představitelů USA. V této sérii jsem mimo jiné citoval Benjamina Franklina, který impeachment, tedy potažmo zbavení funkce prezidenta, popsal i jako legální […]

22. května 1856: Pane senátore – mám hůl v ruce!

Docela často přemýšlím o historii v růžových brýlích. Vnímám třeba konfrontaci a názorové střety Adamse a Jeffersona jakožto střet velkých řečníků a učenců, který je radost sledovat. I zmínění pánové sice klesli na osobní úroveň a užívali ve svém názorovém střetu podpásovky, ale vždy k sobě chovali úctu, třeba i proto o nich dodnes čteme. Faktem ovšem […]

Pozvánka na sympozium s workshopem: Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely

Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na kulatý stůl sympozium s workshopem. Tentokrát bude na téma Současné problémy exekucí a insolvencí ve světle oddlužovací novely. Záštitu nad tímto kulatým stolem převzal Mgr. Marek Výborný, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Poslanecké sněmovny PČR. KDY: 24. 5. 2018 od 9:00 do 17:00 KDE: Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, […]

Scénáře budoucnosti – součást strategického managementu

Přemýšlíme-li o budoucnosti, málokdy se za tím skrývá (totální) jistota, předurčenost. Jestliže ve vašem případu ano, je pravděpodobné, že jste fatalisté. Wikipedie definuje fatalismus jako životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovlivnit. Nejsem si jist, zda pro […]

MeToo podle Gábiny Koukalové

Milá Gábino, uhodila jsi hřebíček na hlavičku a pro ženy v tomto státě jsi udělala neuvěřitelnou věc. Hezky jsi totiž ukázala, co je na tomto světě nejdůležitější. Tisíckrát můžeš být světovou vítězkou, získat stříbrnou olympijskou, stejně jako být inženýrkou, vědkyní, vynálezkyní, političkou, prezidentkou firmy či zeměkoule. Podobné úspěchy ani potlesk na náměstí, tituly a plné koše […]

Kontinuita prostřednictvím exilových orgánů a dekretální normotvorby

Perex: Ve svém příspěvku se zabývám kontinuitou Československa a s ní spojenou dekretální normotvorbou prezidenta republiky. Kontinuita Československa vlastně spočívala na činnosti zahraničního odboje; na tom, zda svrchovanost a vůbec existence československého státu bude úspěšně vyjednána a dále na normotvorné činnosti vykonávané nejprve v exilu. Díky tomu, že jsem mohla napsat tento článek, dostala jsem […]

Dva soudci, dvě rozhodnutí a jeden kalamář

Alexander Hamilton, jeden z otců zakladatelů USA ve svém příspěvku do Listů federalistů poznamenal, že federální soudy by neměly být všemocné a že moc soudní v dělbě státní moci nemá mít pravomoc vládnout „mečem a peněženkou“. V praxi Nejvyššího soudu USA můžeme možná tu a tam s úspěchem pochybovat o tom, zda již toto pravidlo neporušil, ale určitě víme, […]

Je úraz při vaření kávy pracovní?

V soudní praxi dosud právně nebyly řešeny případy, kdy se úraz stal (opaření vodou) při vaření kávy. Postup naznačuje zákoník práce v 274 odstavec 1. (dále ZP). Podle tohoto ustanovení se úraz při stravování nepovažuje za pracovní. S ohledem na praxi nelze zákonné ustanovení posuzovat pragmaticky bez ohledu na společenský a ekonomický vývoj. V některých případech může být vaření […]

Socialistická ústava

Ústava ČSSR z roku 1960 byla především politickým dokumentem. Paradox ústavní situace v době její platnosti a účinnosti spočíval v tom, že rozpor mezi ústavou de iure a ústavou de facto  byl podstatně menší, než v případě Ústavy 9. května. Bylo to způsobeno velmi nízkou juristickou hodnotou Ústavy, předimenzovanými proklamacemi, ideologickými floskulemi, umožňujícími značnou svévoli ve […]